Hotline:01642 531 394 ( Mr.Tiến) 0936.816.894( Mr.Du)


Thông Báo

**Thông Báo Từ Ngày Mùng 6-3-2017 đến ngày mùng 31-3-2017 Shop Giảm Giá tất cả mặt hàng giá dưới 500k đều thanh toán bằng card ngan giá ở shop


1. Thông Báo Mới Groups Trao Đỗi Buôn Bán Trung Gian Ac Truy Kích Cho Ae click vào đường link ở dưới ↓
2. Hoặc Liên hệ ADMIN trực tiếp của shop: https://www.facebook.com/Tien47


[giaban]150.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : Tan360
Giá: 150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 522 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : Tan360
Giá: 150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 522 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ


[/mota]

[giaban]150.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá: 150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 521 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá: 150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 521 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ
[/mota]

[giaban]150.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá:150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 520 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá:150.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 520 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ[/mota]

[giaban]1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá: 1.100.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 519 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá: 1.100.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 519 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ

[/mota]

[giaban]350.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá: 350.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 518] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá: 350.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 518 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ
[/mota]

[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá: 1.200.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK 517 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá: 1.200.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 517 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ

[/mota]

[giaban]500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat]
INGAME : 
Giá: 500.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 516 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
[/tomtat]

[mota]


INGAME : 
Giá:500.000đ
Phí giao dịch : 0.00d 
Mã Số Nick: game truy kích [ TK - 516 ] 
Nguồn Nick : Nick Shop
Thông Tin : Đầy đủ
[/mota]

ACCOUNT GAME TRUY KÍCH